elektrownia Tramwajów Miejskich
lata 30-te XXw.
zdjęcie ze zbiorów Jana Marczaka