elektrownia Tramwajów Miejskich
hala maszyn
zdjęcie ze zbiorów Jana Marczaka