elektrownia Tramwajów Miejskich
po stronie prawej od góry: magazyn węgla, kotłownia, hala maszyn; po lewej bud. administracyjny
ze zbiorów Jana Marczaka