elektrownia Tramwajów Miejskich
przekrój
ze zbiorów Jana Marczaka