elektrownia Tramwajów Miejskich
stan po 1945r.
zdjęcie ze zbiorów Andrzeja Szymiczka