Trasa W-Z
wagon PN nr tab. 0-602 i skład N+ND
II połowa lat 60-tych
zdjęcie ze zbiorów Dariusza Walczaka