wagon PN nr tab. 0-609
w środkowym członie za kratką wlotu powietrza - przetwornica
II połowa lat 60-tych
zdjęcie ze zbiorów Edwarda Traczyka