Trasa W-Z
skład 13N 4+?
lata 60-te
zdjęcie ze zbiorów Dariusza Walczaka