Trasa W-Z
tunel po remoncie
13N nr tab. 417 na linii nocnej 640
28.02.2005
zdjęcie: Michał Pawłowski