Trasa W-Z
105Na nr tab. 1166+1167+1195
17.03.2009
zdjęcie: Leszek Peczyński