Trasa W-Z
105Na 1176+1177
12.10.1991
zdjÍcie: Dariusz Walczak