Trasa W-Z
wydzielenie torowiska oznakowaniem poziomym
105Na nr tab. 1358+1357
08.02.2008
zdjęcie: Leszek Peczyński