Trasa W-Z
torowisko wydzielone oznakowaniem poziomym
105N2k/2000 2122+2123
05.04.2008
zdjÍcie: Jacek Modrzejewski