Trasa W-Z (odcinek Jana Pawła II-Żelazna)
116N nr tab. 3002
26.11.2008
zdjęcie: Leszek Peczyński