Trasa W-Z (odcinek Targowa-Jagiellońska)
116Na/1 nr tab. 3008
30.10.2008
zdjęcie: Leszek Peczyński