Trasa W-Z (odcinek Żelazna-Okopowa)
116Na/1 nr tab. 3020
25.08.2005
zdjęcie: Krystian Jacobson