wagon typu A nr tab. 40
plac Krasińskich,   próby przed otwarciem pierwszej linii tramwaju elektrycznego
marzec 1908r.
zdjęcie ze zbiorów mkm101