próby przed otwarciem pierwszej linii tramwaju elektrycznego
plac Krasińskich,   wagon typu A nr tab. 40
marzec 1908r.
zdjęcie ze zbiorów mkm101