wagony typu A nr tab. 136 i ??
ul. Marszałkowska przy Dworcu Wiedeńskim
lata 1908-1915
pocztówka ze zbiorów mkm101