Trasa W-Z
skład K+P15 441+????
lata 60-te
zdjęcie ze zbiorów Potra Szczęsnego