Trasa W-Z przy pl. Dzierżyńskiego
skład K+P15 444+????
lata 50-te
pocztówka ze zbiorów mkm101