Trasa W-Z
skład N+ND 665+????
lata 60-te
zdjęcie ze zbiorów Piotra Szczęsnego