Most ¦l±sko-D±browski
skład K+P15
przełom lat 40-tych i 50-tych
pocztówka ze zbiorów mkm101