Trasa W-Z
skład N+ND 779?+???? wyjeżdżający z tunelu
lata 50-te
pocztówka ze zbiorów mkm101