Trasa W-Z
skład Lw+ND 526+????, w głębi składy N+ND i N+ND+ND
lata 50-te
pocztówka ze zbiorów mkm101