Trasa W-Z
skład K+P14 444+????
lata 1962-1967
pocztówka ze zbiorów mkm101