Trasa W-Z
skład Lw+?
lata 50-te
pocztówka ze zbiorów mkm101