wagon typu A nr tab. ??
pl. Mirowski/Ch³odna
lata 1908-1915
pocztówka ze zbiorów mkm101