105N2k nr tab. 2024+2025
31.08.1997
zdjÍcie: Tomasz Igielski