105N2k nr tab. 2020+2021
31.08.1997
zdjÍcie: Tomasz Igielski