105N2k nr tab. 2018+2019  i  2026+2027
31.08.1997
zdjÍcie: Tomasz Igielski