105Na nr tab. 1108+1109
31.08.1997
zdjÍcie: Tomasz Igielski