wagon typu K nr tab. 445 skrÍca z Al. Jerozolimskich na pÍtlÍ na pl. Starynkiewicza
31.08.1997
zdjÍcie: Tomasz Igielski